Art Ceramics CZ

Noví členové 2014

Členové přijati 31.10.2014:

MgA. Ondřej Batoušek

Jana Krejzová

ak.soch. Pavel Drda

 

Členové přijati 25.3.2014:

Mgr. Alexandra Koláčková

Mgr. art. Markéta Nováková, ArtD.

MgA. Roman Šedina