Art Ceramics CZ

Noví členové 2013

Členství obnoveno:

ak.soch. Antonín Bartoš

MgA. Marek Dias

Doc. ak.soch. Pavel Jarkovský

ak.soch. Markéta Škopková

ak. soch. Petra Šťastná

ak.soch. Miroslav Oliva

ak.soch. Jitka Wernerová

 

Členové přijati 9.10.2013:

MgA. Matěj Bednařík

Mgr.A. Jiří Hlušička

Mgr.A. Helena Hlušičková

Martin Kos

Mgr.A. Daniela Kosová

ak.soch. Eva Roučka