Art Ceramics CZ

Kadaň 2012

 

Výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků a jejich přátel

 

3. keramická plastika Kadaň


Výstavní síň a další prostory Městského muzea v Kadani ve františkánském klášteře

16. června – 31. července 2012

 

 

Stanislav Čermák  /  Hana Čermáková  /  Edita Devínská  Milan Exner

Gustav Fifka  /  Alexandra Gosmanová  /  Elžbieta Grosseová  /  Blanka Hasová

Blanka Hovorková  /  Milan Vendi Hůrka  /  Pavel Knapek  /  Zuzana Kořistka

Ludmila Kovaříková  /  Jiří Laštovička  Stanislav Martinec  /  Miroslav Oliva

Iva Ouhrabková  /  Karel Pauzer  /  Naděžda Potůčková  /  Hana Purkrábková

Jindřiška Radová  /  Šárka Radová  /  Pavel Rajdl  /  Helena Samohelová

Eva Slavíková  /  Magdaléna Smělá se Zdeňkem Majznerem  /  Eva Svobodová

Jaroslav Šafr  /  Lubomír Šilar  /  Jana Šlechtová  /  Petra Šťastná 

Marta Taberyová  /  Gabriel Vach st.  /  František Vlček  /  Jindra Viková

Dalibor Worm  /  Milan Žofka

 


Kremika z neolitu

Kadaň 2012

 

 

Úvodem

Ve specifickém prostředí františkánského kláštera v Kadani se letošní červen a červenec opět pořádá ve spolupráci: Městské muzeum v Kadani a Galerie u Adama třetí ročník Keramické plastiky, výstavy členů a přátel Sdružení výtvarných umělců keramiků. V současné době se jedná o autorsky největší výstavní akci české současné keramiky. Za uplynulé dva ročníky si mezi vystavujícími získala značnou oblibu.  Ve spojení s rozsáhlou členskou základnou ... Sdružení výtvarných umělců keramiků (SVUK) dává předpoklady pro další úspěšné pokračování akce. Téměř čtyřicet vystavujících, přesněji třicet osm, dává v romantickém prostředí kláštera ucelenou informaci o současné české keramice. Ve výtvarné různorodosti i v materiálovém a technologickém rozsahu informaci nebývalé šíře. Do budoucna inspiruje zdejší unikátní architektonické a duchovní prostředí také možnost vniku děl na společné téma. Čerpání  inspirace přímo v Kadani.


Na bienále se setkáváme s řadou zasloužilých autorů zlaté éry české keramiky, stále dokládajících vysokou úroveň své tvorby. Autoři střední generace již tradičně předvádějí škálu výtvarných možností české keramiky. Salonní přehlídka přináší  možnost seznámit se s tvorbou absolventů VŠUP i autorů prošlých různorodým školením. Ze členů SVUK se Keramické plastiky účastní skupina autorek spojených s Keramickým studiem Kohoutov. Účast nečlenů SVUK se stává obohacením výstavy o řadu zajímavých exponátů.


Organizátoři Pavel Gavenda a František Vlček k výstavě připravili pro její diváky doprovodný program: praktickou ukázku keramické techniky RAKU a přednášku přední české autorky tvořící mimo jiné i z keramických hmot o pobytu českých keramiků na sympoziu v Číně v roce 2011.


Citlivé zasazení objektů do zákoutí kláštera přináší pozoruhodné symbiosy s místní architekturou a unikátními freskami. Tato možnost, specifikum kadaňského bienále, by se měla stát výzvou pro autory a organizátory do budoucna. Bez nadšení organizátorů akce a ochotu vystavujících se takto rozsáhlá akce nemůže uskutečnit a zato všem patří poděkování. Obdivuhodná aktivita inspirující a  přínosná pro českou keramiku a diváka!

Dita Hálová

 


 

 

Doprovodný program k výstavě

sobota 30. 6. 2012, Městské muzeum v Kadani ve františkánském klášteře

od 10 hodin - ukázka výpalu RAKU (stará japonská technika keramiky)

od 14 hodin - přednáška přední české autorky pracující s keramikou Jindry Vikové
                      o práci českých keramiků na sympoziu v Číně roku 2011

 

 

 

 

 

http://www.galerieuadama.cz/

www.kultura-kadan.cz/muzeum