Art Ceramics CZ

Krejzová Jana

Absolvovala 1983

CV

Absolvovala keramickou školu v Bechyni (1983) u ak. soch. Jaroslava Podmola a ak. soch. Bohumila Dobiaše ml. Navštěvovala kurzy a semináře na University of Manchester ve Velké Británii, specializující se na páleni RAKU a další méně známé keramické techniky. Ve své tvorbě se zaměřuje na alternativní práci s hlínou a páleni především v pecích na dřevo. Z nejrůznějších hliněných segmentů vytváří pozoruhodné objekty. Autorčin přistup patři k principiálně jednoduchým, avšak detailně promyšleným a prožitým. Své zkušenosti s hlínou předává jako vedoucí pedagog kurzů ve svém Ateliéru Újezdec.

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str. 67.