Art Ceramics CZ

Tiché revoluce uvnitř ornamentu

29.11.2012

Experimenty dekorativního umění v letech 1880–1930

Moravská galerie v Brně / Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14

30. 11. 2012 – 24. 3. 2013

Kremika z neolitu

Tiché revoluce uvnitř ornamentu

Ideová koncepce, kurátorská příprava, texty: Lada Hubatová-Vacková
Kurátorka za MG:
Andrea Březinová
Architektonické řešení:
Zbyněk Baladrán
Grafické řešení:
Dora Čančíková, Jan Čumlivski a Luděk Kubík /3.dílna/
Multimediální intervence:
Filip Cenek, Komplot (Ondřej Přibyl, Jan Záveský, Martin Chum)

 

PUBLIKACE

Hubatová-Vacková, L. Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Studie z dějin uměleckého průmyslu a dekorativního umění v letech 1880–1930, VŠUP Praha 2011, Silent Revolutions in Ornament. Studies in Applied Arts and Crafts, AAAD Praha 2011, překlad Daniel Morgan, Kathleen Hayes.

Moravská galerie v Brně otvírá velký výstavní projekt s názvem Po stopách moderny. Kabinet Josefa Hoffmanna, jehož součástí je výstava Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Experimenty dekorativního umění v letech 1880–1930, dále Keramika období art deco na Moravě a novinka v podobě prací rakouského architekta Josefa Hoffmanna ve stálé expozici užitého umění. Projektu Po stopách moderny jsou propůjčeny veškeré výstavní prostory Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie.

Výstava Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Experimenty dekorativního umění v letech 1880–1930, která zaujímá celé přízemí a respirium v 1. patře Uměleckoprůmyslového muzea, má upozornit na experimentální potenciál ornamentalismu v uvedeném období (tj. od kritické recepce historismu přes secesi, ranou modernu a avantgardu až k meziválečnému modernismu).

Od druhé poloviny 19. století se v Evropě — a později i na severoamerickém kontinentě — zakládaly uměleckoprůmyslová muzea a školy. Popudem k tomu byly pragmatické ekonomické zájmy jednotlivých zemí. Na světových výstavách — počínaje londýnskou výstavou v roce 1851 — se země prezentovaly řemeslnými a průmyslovými produkty určenými k prodeji, a exportu. Představitelé vyspělých průmyslových zemí si uvědomili, že konkurenceschopnost jejich produktů bude o to větší, o co více budou jejich výrobky odpovídat dobové představě krásy a stylu. Proto ministerstva obchodu jednotlivých zemí tak podporovala zakládání odborných škol dekorativního umění a doprovodných vzdělávacích ústavů.

Nebyl to však jen ekonomický zájem, který napomáhal nebývalému rozvoji dekorativního umění. Tehdy panovalo přesvědčení, že věci, které nás bezprostředně obklopují, kterých se dotýkáme a které jsou vystaveny našemu pohledu, kladně podmiňují rozvoj osobnostního charakteru. Předmětný svět byl druhou přírodou. Interiér domovů naplněný krásnými věcmi měl být vhodným prostředím pro rozvoj mravně dobrého člověka. Věřilo se, že estetika předmětů kladně ovlivní etiku společnosti.

Užitkové předměty (nábytek, bytové textilie, tapety, keramika, sklo, knihy) měly sloužit svému účelu, ale zároveň měly mít vkusnou „uměleckou formu“. Tu umožnil materiál, tvar předmětu — a ornament. Ornamentální nauka se tak stala na nově vzniklých odborných školách důležitou disciplínou, ve které zcela jistě přežívala stereotypní dekorativní rutina a kopírování historických motivů, ale také tu vznikala zvláštní a dosud ne zcela rozvinutá doména, ve které se objevil prostor pro inovativní umělecký experiment. V nauce věnované ornamentu a v oblasti „nízkého“ dekorativního umění se děly jakési tiché, nenápadné revoluce, které přinášely impulzy pro „vysoké“ umění. Byl ornament nudný přežívající jev, anebo přitažlivý katalyzátor proměn?

Výstava chce představit druhou perspektivu: upozornit na ty oblasti ornamentalismu, které objevovaly pro uměleckou modernu nová témata a odlišné postupy. Na rozdíl od napodobivého vysokého umění ornament záměrně spěl k abstrakci viděného, k elementární stylizaci a čisté geometrii, vycházel z poznatků soudobé přírodovědy, včetně využití detailních struktur naturálií. Dekoratéři využívali pro tvorbu ornamentů mikroskop, kaleidoskop, fotografické předlohy. Ornamentalismus inicioval samostatné téma rytmu, pohybu, dotýkal se teorie barev a psychologie vidění. Ornament měl vyrůstat z nespoutané tvůrčí fantazie, měl být novým druhem anonymního umění, rozpuštěném v každodennosti.

Kanonizované výklady dějin moderního umění upřednostňují umělecké inovace v malířství a sochařství a opomíjejí experimentální kapacitu ornamentalismu a dekorativního umění. Brněnská výstava je pokusem o rehabilitaci této fascinující oblasti.

Lada Hubatová-Vacková
autorka výstavy

 

„Moravská galerie v Brně si pokládá za velkou čest, že dlouholeté badání Lady Hubatové-Vackové zaměřené na dlouho opomíjený, byť téměř všudypřítomný ornamentu jako uměleckohistorický a kulturní fenomén druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století, završila nejen publikace, ale také výstava uskutečněná v rámci projektu Po stopách moderny. V našem prostředí se jen výjimečně setkáváme s tím, že jsme schopni ve zcela nových souvislostech zformulovat a prozkoumat téma, které vidí ve vzduchu, ale komplexně jej ještě nikdo neuchopil. Myslím, že výstava Tiché revoluce uvnitř ornamentu je pro oblast užitého umění a designu svým způsobem podání problému analogická stěžejní události minulé sezóny, jíž bezesporu byl projekt Obrazy mysli/ Mysl v obrazech. Věřím, že se jí dostane zasloužené pozornosti nejen mezi specialisty, ale právě u široké veřejnosti, pro niž je ornament atraktivním tématem, o jehož přesazích a předpokladech souvisejících s dobovými představami o světě a člověku se poprvé může víc dozvědět právě v Moravské galerii v Brně.“

Marek Pokorný
ředitel Moravské galerie v Brně

 

DÍLA NA VÝSTAVĚ

Vedle prací anonymních dekoratérů v různých aplikacích (keramika, sklo, cín, textil, knižní kultura) jsou vystaveny cenné originální návrhy autorů Františka Kupky, Vojtěcha Preissiga, Otto Eckmanna, Marie Teinitzerové, Františka Kysely, Emanuela K. Pelanta, Ladislava Sutnara, neznámé, ale geniální česko-německé umělkyně Katharine Schäffner, aj. Mimo to jsou zde textilní dezény a dekorativní předlohy slavných tvůrců, jako jsou Koloman Moser, Josef Hoffmann, Moritz Meurer, Karl Blossfeldt, Alfons Mucha, Maurice Pillard-Verneuil, Tomáš Weigner, aj. Návrhy známých tvůrců doplňuje řada cenných dobových školních studií. Pro osvětlení souvislostí dekorativního umění se soudobou přírodovědou jsou prezentovány herbáře, sbírky motýlů, i krystaly.

V jednotlivých tematických sekcích výstavy jsou historické sbírky doplněny o současné umělecké multimediální intervence (Jan Záveský, Ondřej Přibyl, Martin Chum, Filip Cenek), a nástěnné křídové kresby dobrovolných dekoratérů.

 

TEMATICKÉ ČLENĚNÍ VÝSTAVY

I. Ornament v prostoru

II. Vitální síla rostlin a věčný rytmus přírody v mikroskopu

III. Krystalický ornament a zvířecí struktury

IV. Ornamentální arabeska jako otisk pohybu

V. Teorie barev a trhaný obraz kaleidoskopu

VI. Volná škola, rozvoj fantazie a abstraktní ornament

 

ZÁPŮJČKY NA VÝSTAVĚ

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Národní galerie v Praze, Národní technické muzeum, Národní muzeum, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Univerzita Karlova v Praze, Moravské zemské muzeum, Zemský archiv v Opavě, Severočeské muzeum v Liberci, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Regionální muzeum v Teplicích, Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum regionu Valašsko, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Západočeské muzeum v Plzni, Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Modernista shop, Praha, a soukromí sběratelé v Praze, Brně a Opavě.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝSTAVĚ

Produkce: Miroslava Pluháčková, Zuzana Raicová
Instalace:
Pavel Hayek, Petr Kolaja, Jaroslav Pulicar, fa Marcela Jirotová
Propagace:
Adéla Janěková, Kateřina Pacíková, Veronika Pacíková, Martina Vašková
Komentované prohlídky:
Eva Strouhalová, tel. +420 532 169 146, e-mail: da@moravska-galerie.cz
Doprovodný program:
Pavlína Vogelová
Dobrovolní dekoratéři:
Aneta Císařová, René Crha, Iva Danielowitzová, Kristýna Havlová, Anita Kudličková, Anna Kunšteková, Kateřina Minaříková, Olga Pluháčková, Pavel Pražák, Tereza Sejkorová

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

5. 12. 2012, 17:00
Experimenty dekorativního umění v letech 1880–1930 / výklad na výstavě

9. 12. 2012, 15:00
Nedělní siesta v galerii / Ornamentální stylizace / Po stopách moderny
Ateliér pro dospělé pořádaný ve spolupráci se Společností přátel Moravské galerie v Brně

11. 12. 2012, 15:00
Hledání ornamentu / Creativ 60+ / Cyklus komentovaných prohlídek a výtvarných dílen pro seniory

23. 1. 2013, 17:00
Experimenty dekorativního umění v letech 1880–1930 / výklad na výstavě

7. 2. 2013, 13:00
V rytmu ornamentu / Po stopách moderny / Výtvarné dialogy pro pedagogy

23. 2. 2013, 10:00
Botanika ornamentika / Po stopách moderny / Sobotní ateliéry, výtvarné dílny pro děti od 6 do 15 let 

27. 2. 2013, 17:00
Experimenty dekorativního umění v letech 1880–1930 / výklad na výstavě

zdroj: TZ MG BRNO