Art Ceramics CZ

Keramické kurzy Svatopluka Vaněčka v Sepekově

Keramické kurzy Svatopluka Vaněčka v Sepekově
www.keramickykurz.cz
telefon: 382 581 612
mobil: 732 625 931

Sepekov
Všechny kurzy probíhají v klidném, téměř rodinném prostředí soukromého ateliéru a to s ohledem na Vaše konkrétní možnosti a
požadavky, neboť jsou určeny pouze pro 3 až 4 účastníky. Keramická hlína a veškeré pomůcky jsou k dispozici v ceně kurzů.
Ateliér se nachází 20 km od Tábora na okraji obce Sepekov č.p.420
Nedaleko od atelieru je možno se ubytovat v několika penzionech a
prožít tak příjemný a odpočinkový víkend. Stravování je možné
v blízké restauraci. 
Nádoby Na tomto základním kurzu Vám krůček po krůčku odkryji cestu k práci s keramickou hlínou se zaměřením na tvorbu nádob. Dozvíte se o vlastnostech a možnostech tvůrčího využití tohoto přírodního materiálu a seznámíte se s přípravou a ošetřováním keramické hlíny. Vyzkoušíte si celou řadu technik pro vytváření různých nádob, jako jsou: tvorba z válečků nebo kuliček, bednění, formování i vytáčení na hrnčířském kruhu. Vyrobíte si vlastní hrneček, pohár, misku, vázičku, květináč, dózu, nebo aromalampu. Seznámíte se také s možnostmi plastického dekorování výrobků a s různými způsoby vytváření uch a úchytek.

Točení na hrnčířském kruhu Nejdříve Vás seznámím s různými druhy točířských hlín, jejich vlastnostmi a přípravou pro točení. Osvojíte si základní postupy při vytáčení na hrnčířském
kruhu: centrování, tažení dna, točení středového otvoru, vytažení polotvaru - tzv. kachlice a tvarování výrobku. Vytočíte si vlastní hrneček, misku, dózu nebo vázičku a naučíte se opatřit výrobek tzv. nožkou. Seznámíte se i s obtáčením, vytvářením víček a tažených uch.

Keramická plastika a reliéf Na kurzu si vyzkoušíte různé techniky vytváření volných i nástěnných plastik s ohledem na jejich velikost, složitost a umístění. Vytvoříte si vlastní
interiérové sošky z bloku i z válečků. Naučíte se tvořit sochu bedněnou z plátů i nástěnnou plastiku. Pokud si přinesete vlastní nápad, model, či kresbu plastiky, kterou si chcete vytvořit,
tak Vám pomohu najít nejvhodnější techniku k její realizaci. Vymodelujete si též návrh zahradní plastiky v měřítku např. 1:10, na němž Vám ukáži jak postupovat při tvorbě rozměrné sochy.
Dekorování keramických výrobků Zde se naučíte patinování výrobků kysličníky kovů a keramickými barvami. Dále se seznámíte s různými druhy glazur, jejich přípravou a možnostmi
úprav dle Vašich požadavků. Vyzkoušíte si všechny techniky glazování a vyrobíte si i vlastní glazuru. Seznámíte se s technikou majoliky, což je malba keramickými barvami do syrové glazury a následně si namalujete na syrovou engobu i keramický obrázek. Naučíte se dekorování engobami na syrový i přežahnutý střep a vyzkoušíte si zdobení tzv.kukačkou i techniku sgrafita.
Seznámím Vás i s některými netradičními technikami dekorování.
Arteterapie s keramickou hlínou Na zážitkovém semináři poznáte hlínu jako terapeutický materiál. Seznámím Vás s kreativním pojetím arteterapie, které vychází z předpokladu, že
v každém z nás jsou v různé míře skryté tvořivé síly, při jejichž uvolnění dochází k pozitivním změnám v lidské psychice. Vyzkoušíte si několik základních terapeutických technik, při nichž
nejde o vytvoření „hezkého výrobku“, ale o zážitek z procesu tvorby. Program semináře přizpůsobím Vašim konkrétním možnostem a požadavkům, abyste na vlastní duši pocítili pozitivní účinek arteterapie.
Kremika z neolitu

Keramické kurzy Svatopluka Vaněčka v Sepekově

Nádoby –základní kurz
Víkendový kurz pro začátečníky - cena 2.000 Kč
hodiny: Pá 15 - 18 h, So 9 - 18 h, Ne 9 - 15 h
termíny: 13.-15.5. 2016
17.-19.6. 2016
15.-17.7. 2016
5.-7.8.2016
Točení na hrnčířském kruhu
Víkendový kurz pro začátečníky- cena 2.000 Kč
hodiny: Pá 15 - 18 h, So 9 - 18 h, Ne 9 - 15 h
termíny: 27.-29.5. 2016
22.-24.7. 2016
16.-18.9. 2016
11.-13.11. 2016
Keramická plastika a reliéf
Víkendový kurz pro začátečníky - cena 2.000 Kč
hodiny: Pá 15 - 18 h, So 9 - 18 h, Ne 9 - 15 h
termíny: 6.- 8.5. 2016
10.-12.6. 2016
12.-14.8. 2016
14.-16.10. 2016
Dekorování keramických výrobků
Víkendový kurz pro začátečníky - cena 2.000 Kč
hodiny: Pá 15 - 18 h, So 9 - 18 h, Ne 9 - 15 h
termíny: 29.- 31.7. 2016
21.- 23.10. 2016
18.- 20.11. 2016
25.- 27.11. 2016
Arteterapie s keramickou hlínou
Víkendový zážitkový seminář- cena 2.000 Kč
hodiny: Pá 15 - 18 h, So 9 - 18 h, Ne 9 - 15 h
termíny: 3.- 5.6. 2016
24.- 26.6. 2016
26.- 28.8. 2016
4.- 6.11. 2016
--------------------------------------------------------------
více na:www.keramickykurz.cz
telefon:382 581 612, mobil:732 625 931