Art Ceramics CZ

ŽIVÁ HLÍNA, ASSO salon, Praha

ŽIVÁ HLÍNA

ASSO salon

Biskupská 8

Praha 1

13.2. - 29.3.2018

Vernisáž se koná 12.2. od 18.00.

 

Marek Dobeš i Karel Aubrecht

 

Bohdana Hyťhová / Jana Kottová / Jiří Mráz / Jana Outratová / Jiry Rožánek / Lucie Santholzerová / Helena Strnadlová


Kremika z neolitu

ŽIVÁ HLÍNA, ASSO salon, Praha

Co je Živá hlína?
Kurz: který mnoha lidem změnil život

. . . ve kterém vznikla krásná přátelství

. . . který vzkřísil zastrašenou kreativitu

. . . v němž přestal existovat čas…

Sochařsko-keramický kurz Živá hlína založil kamenosochař a keramik
Marek Dobeš v roce 2008 jako zúročení svých pedagogických, tvůrčích
i uměleckých zkušeností a také jako odezvu na zájem ze strany veřejnosti.
Kurz absolvovalo více než 50 účastníků; výběr toho nejlepšího, co vzniklo,
představuje tato výstava. (M. D. + K. A.)