Art Ceramics CZ

Z JIHU Z JÍLU, Nová síň, Praha

Z JIHU Z JÍLU

Výstava členů Sdružení výtvarných umělců keramiků spojených s tradicí jihočeské keramiky

Galerie Nová síň

Voršilská 139/3

110 00 Praha 1

21.2. - 10.3.2018

 

Vernisáž se koná 20.2. od 18 hodin. Uvodní slovo kurátorka výstavy Dita Hálová.

 

Vystavující:

Jan Benda / Pavel Drda / Ivo Chovanec / Martin Kos / Jana Krejzová / Helena Ladová Lišková / Miroslav OlivaNaděžda Potůčková / Hana Purkrábková / Valerie Stehlíková a Vanda Grecová / Miloslav Svoboda / Markéta Škopková Jitka Wernerová 

Kremika z neolitu

Z JIHU Z JÍLU, Nová síň, Praha

Za poslední půl století se formovalo několik silných generací umělců a sochařů, které spojuje
především absolutorium na přední škole keramického zaměření - Střední uměleckoprůmyslové
škole v Bechyni nebo působení v Jihočeském kraji. Společným jmenovatelem autorů zůstává
silný vztah k Jihočeskému kraji, který se promítá do práce s keramickými hmotami v
nejrůznějších výtvarných pojetích a otiskuje tak do jejich tvorby řemeslnou a uměleckou tradici
této oblasti.
Tématem výstavy je hledání vazby na místo - prostředí vzniku díla nebo na místo určení díla -
které je podpořeno osobitou instalací výstavy, jejíž autorkou koncepce je Dita Hálová, a
grafickým designem Jany Hradcové.
Výstava pořádaná Sdružení výtvarných umělců keramiků přináší různost pohledů ovlivněných
nejen generačním odstupem a vytváří tak citlivé konfrontační chvění. Sochařská a designérská
díla více než desítky vystavujících přesahují svou kvalitou naznačené geografické ukotvení a
úspěšně zasahují nejen do celé České republiky, ale často i do zahraničí.
Poslední rozsáhlá výstava autorů z Jihočeského regionu, zaměřená rovněž na absolventy
keramické školy v Bechyni, proběhla v roce 2014 v Bechyni u příležitosti 130. výročí založení
školy. Na akci se podílelo Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Střední uměleckoprůmyslová
škola Bechyně a Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, pobočka AJG v Hluboké nad
Vltavou, za podpory Sdružení výtvarných umělců keramiků, z. s. (více informací o výstavě k
130. výročí založení školy na: www.artceramics.cz/spolkove-akce/fenomen-b )
Tento stále aktuální jihočeský fenomén je třeba přiblížit a prezentovat v hlavním městě, v
renomované výstavní síni a tím jej zařadit do širšího diskurzu současného českého umění a
designu.