Art Ceramics CZ

JÁ JSEM SE NEVYMYSLEL - Vlastimil Květenský

JÁ JSEM SE NEVYMYSLEL

Vlastimil Květenský

Muzeum Karlovy Vary

Nová  louka 23

Karlovy Vary

13.09. -  12.11.2017

Vernisáž se koná 13. září v 17 hodin.

Kremika z neolitu

JÁ JSEM SE NEVYMYSLEL - Vlastimil Květenský

Výstavní výběr z tvorby výtvarníka Vlastimila Květenskéhopředstaví dílo mimořádného představitele nového pojetí v oboru keramické plastiky jakožto sochařského projevu. Vlastimil Květenský mu přidal nejenom monumentální rozměr, ale i zcela nové stylové a výrazové pojednání.

V umění karlovarského regionu zanechal tento výtvarník, vzděláním akademický malíř, významnou a neopominutelnou stopu, díky níž překročil lokální hranice kraje. Veřejný prostor města obohatil řadou monumentálních děl. Jako jeden z mála umělců působících v Karlových Varech neopominutelným způsobem vřadil svoje tvůrčí výsledků do evropského kontextu keramického umění druhé poloviny 20. století.