Art Ceramics CZ

BYTOSTI - Hana Purkrábková, Karel Pauzer, Galerie umění v Roudnici nad Labem

BYTOSTI
Hana Purkrábková
Karel Pauzer
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5
Roudnice nad Labem
22.9. - 26.11. 2017
Srdečně Vás zveme na zahájení v stavy
ve čtvrtek 21 .záží v 17 hodin
Výstavu uvede Alena Potůčková.
V hudebnrnn programu vystoupí violoncellista Mikael Ericsson.
Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.
Kremika z neolitu

BYTOSTI - Hana Purkrábková, Karel Pauzer, Galerie umění v Roudnici nad Labem

Hanu Purkrábkovou (*1936) a Karla Pauzera (*1936) spojuje životní a umělecké partnerství. Oba se také zasloužili o zásadní inovace v oboru keramiky. Tvárné vlastnosti hlíny, její haptické kvality i možnosti barevného působení podřídili svobodnému vyjádření v oblasti volné tvorby. Navázali tak na pozoruhodné dědictví ztělesněné tvorbou Otto Gutfreunda či Ladislava Zívra. Karel Pauzer a Hana Purkrábková se stihli představit na výtvarné scéně koncem šedesátých let – připomeňme tu účast na stěžejní výstavě Nová figurace v roce 1969 v Mánesu, která uzavřela slibnou kapitolu českých dějin umění. V době normalizačního bezčasí se museli podobně jako řada jejich souputníků utéci do klauzury ateliéru bez větších možností veřejné prezentace. Karel Pauzer se věnoval především záchraně památek, Hana Purkrábková užité tvorbě. Jejich dílo bývá pro prvky nadsázky, jemného humoru, ale i skepse a kruté ironie a sarkasmu, vřazováno do souvislostí tzv. české grotesky, k jejímž dalším protagonistům náležejí například Karel Nepraš, Jiří Načeradský a Jiří Sopko. Genetický kód této významné tendence reflektující absurdity lidského života pochází ze středověké tradice, pozoruhodnou transformací prošel na počátku 20. století (např. Josef Váchal, František Kupka). Introvertní osobnost Karla Pauzera se vyjadřuje prostřednictvím podobenství ze světa fauny a flory, otevřenější povaha Hany Purkrábkové shlíží na pošetilosti svých souputníků s humorem a pochopením. Jejich bytosti – zvířecí i ty, v nichž fúzují bizarní rostliny s hmyzem či ty lidské, se sdružují do různorodých uskupení. Svědčí o originalitě a svobodné imaginaci obou autorů.