Art Ceramics CZ

ANACHRONIK KAPITOLA 1 a 2 - SI-LI

Anachronik kapitola 1 a 2

Simona Janišová

Linda Viková

Rosenfeldov palác

M. Hurbana 335/28

Žilina (SK)

12.10. – 30.11.2017
 

Vernisáž výstavy se koná 12.10. 2017 od 17 hodin.

kurátorka Silvia Seneši Lutherová

výstavný dizajn Pavol Choma

Kremika z neolitu

ANACHRONIK KAPITOLA 1 a 2 - SI-LI

Simona Janišová predstavuje novú kolekciu Anachronik hneď dvomi výstavami: Kapitola 1 necháva diváka nazrieť do procesu tvorby, ktorý bežne ostáva skrytý;
Kapitola 2 prezentuje hotové produkty, stolovacie predmety z keramických materiálov, určené na každodenné použitie.

Formy na odlievanie keramiky a porcelánu sú prezentované ako solitérne objekty, ktoré po splnení svojho účelu získavajú osobitý pôvab a tajomnosť. Negatívne
formovaný, prázdny priestor necháva tušiť prítomnosť iných tvarov. Čo tvorilo jeho obsah sa však divák dozvie na druhej výstave. Multifunkčné predmety evokujú to
najkvalitnejšie z modernej slovenskej keramiky, a zároveň sú inovatívne svojim spracovaním.

Simona Janišová sofistikovane cituje históriu, no necháva na divákovi, aby predmetom prisúdil vlastné významy.

Silvia Seneši Lutherová