Art Ceramics CZ

18+2 . Nina Fránková

18+2

Nina Fránková

Galerie 35 m2 a Café Pavlač

V. Nejedlého

Praha 

17. 2. - 18. 3. 2018

Kurátorka: Tereza Záchová

V pátek 16. 3. 2018 od 18 hodin proběhne v rámci dernisáže komentovaná prohlídka s autorkou výstavy a kurátorkou.

Kremika z neolitu

18+2 . Nina Fránková