Art Ceramics CZ

XXXI. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2019

14.1.2020
31. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2019 – výstava
Vernisáž: 2. 8. 2019, o 16.00
Trvanie výstavy: 2. 8. – 15. 9. 2019
Miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Kubínyiho nám. 3

Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo je najstaršie nepretržite
fungujúce sympózium na Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu, ktoré je na domácej pôde
jedinečné svojho charakteru. Zohráva dôležitú úlohu vo výtvarnom umeleckom dianí, keďže
prispieva k rozvinutiu umeleckej keramiky na Slovensku a posilňuje jej postavenie medzi
ostatnými výtvarnými médiami. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1989
pravidelne usporadúva toto podujatie v spolupráci so SVU – Združením keramikov Slovenska a
závodom Žiaromat a.s. Kalinovo, ďalšími partnermi sú Mesto Lučenec a Obec Kalinovo. Umelci
tvoria v neateliérových podmienkach závodu, a tak môžu využiť jedinečné možnosti v tvorbe,
ktoré im poskytuje závod Žiaromat a.s. Kalinovo, akým je kvalitná hlina – šamot, technické
vybavenie – možnosť vypaľovania aj veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach závodu.
Účastníkmi 31. ročníka sympózia sú Helena Hlušičková z Čiech, Zsuzsa Pannonhalmi
z Maďarska, Adriena Kutaková, Ivica Markovičová a Eva Srníková zo Slovenska. Výstava pripravená
z príležitosti 31. ročníka predstaví diela vytvorené počas ich tvorivého pobytu v závode Žiaromat
a.s. Kalinovo. Všetky spomenuté keramičky sa už zúčastnili tohto podujatia v minulosti, ich tvorba
je už zastúpená dielami aj v zbierkovom fonde NMG. Svoje umelecké zámery opäť rozvíjajú pri
netradičných podmienkach závodnej milieu, experimentujú s možnosťami vo využití tunajšej
hliny. Vytvárajú tak nové podoby plastík, sochárskych prác, alebo keramických obrazov, reliéfov.
Popri továrenských podmienkach a vypaľovaní vo veľkokapacitných peciach v aktuálnom
ročníku keramici opäť siahali aj po tradičnej, pôvodom japonskej technike raku, ktorá dodáva
dielam jednak rustikálny charakter, ale aj kovový lesk špeciálnych raku-glazúr.
Časť vytvorených diel obohatí zbierku umeleckej keramiky Novohradského múzea a
galérie, ktorá mapuje súčasnú keramickú tvorbu od prvých ročníkov sympózia.

Vypracovala: Andrea Németh Bozó

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.
Projekt finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.