Art Ceramics CZ

XXVIII. Medzinárodne sympozium keramiky 2015, Lučenec - Kalinovo, SK

XXVIII. Medzinárodne sympozium keramiky 2016

Veronika Selingerová, CZ

Paula Hoššová, SL 

Oya Asan Yuksel, TR

Firdevs Müjde Gögbel, TR

Novohradské muzeum a galeria

Lučenec - Kalinovo, SK

10.8. - 11.9.2016

Kurátorka  výstavy Andrea Németh Bozó.


Kremika z neolitu

XXVIII. Medzinárodne sympozium keramiky 2015, Lučenec - Kalinovo, SK