Art Ceramics CZ

XXVII. Medzinárodne sympozium keramiky 2015, Lučenec - Kalinovo, SK

XXVII. Medzinárodne sympozium keramiky 2015

Lucia Fabiánová Strassnerová, SK

Jarmila Mitríková, SK

Bozena Sakarzczuk, PL

Eva Srníková, SK

Dávid Demjanovič, SK

Tomasz Nedziolka, PL

Novohradské muzeum a galeria

Lučenec - Kalinovo, SK

12.8. - 20.9.2015

Kurátorka  výstavy Andrea Németh Bozó.

Kremika z neolitu

XXVII. Medzinárodne sympozium keramiky 2015, Lučenec - Kalinovo, SK

Medzinárodné keramické sympózium je najvýznamnejším odborným podujatím Novohradského múzea a galérie. Od roku 1989 ho uskutočňuje pravidelne každý rok a na jeho úspešnom priebehu sa podieľajú - SVÚ - Združenie keramikov Slovenska, Žiaromat a.s. Kalinovo, Mesto Lučenec a Obec Kalinovo. 

     Výstava v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci prezentuje výsledky tvorivého pobytu účastníkov XXVII. medzinárodného keramického sympózia. Diela Lucie Fabiánovej - Strassnerovej (Slovensko) majú humoristický až ironický náboj. Eva Srníková (Slovensko) sa venuje jemným, ručne starostlivo vytvarovaným objektom.  Bożena Sacharczuk (Poľsko) je virtuóznou majsterkou hrnčiarskeho kruhu a túto remeselnícku techniku uplatňuje aj vo svojej voľnej keramickej tvorbe. Tomasz Niedziołka (Poľsko) vytvára mohutné plastiky so svojsky opracovanými povrchmi. Osobitú skupinu tvoria maľované figurálne plastiky, súsošia dvojice výtvarníkov Jarmily Mitríkovej a Dávida Demjanoviča(Slovensko), ktoré sú súčasťou ich spoločného projektu. Motívy čerpajú z tradícií v minulosti, alebo zo starých povestí či z ľudovej kultúry. Spracované témy odrážajú ich netradičný spôsob ponímania.  

Od 13. júla opäť naštartovalo Medzinárodné keramické sympózium Lučenec-Kalinovo, ktoré prebieha nepretržite každé leto už od roku 1989. Tvorivý pobyt na Slovensku poskytuje umelcom jedinečnú možnosť tvoriť v neateliérových podmienkach, v továrenskom prostredí, využiť možnosti tu používanej hliny – šamotu a vypaľovať svoje práce vo veľkokapacitných peciach. Vďaka týmto podmienkam si účastníci môžu zrealizovať aj svoje veľkolepejšie nápady a predstavy, keďže vo vypálení veľkoformátových diel ich nezabraňujú technické prekážky, ktoré by im v bežných okolnostiach prísne  určili maximálne rozmery. Okrem materiálu a technického vybavenia, ktoré im zabezpečuje závod Žiaromat a.s. Kalinovo, sympózium dáva príležitosť umelcom oboznámiť sa s inými tvorcami zo Slovenska aj zo zahraničia, vymieňať si skúsenosti, názory, zúčastniť sa svojimi vytvorenými dielami na záverečnej výstave v Novohradskom múzeu a galérii, a aj tým sa zapojiť do súčasného umeleckého diania. Účastníci už 27. ročníka zastupujú mladšiu generáciu výtvarníkov: Božena Sacharczuk a Tomasz Niedziołkaz Poľska, Lucia FabiánováEva SrníkováJarmila Mitríková a Dávid Demjánovič zo Slovenska. Hlavným organizátorom sympózia je Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci so SVÚ - Združením keramikov Slovenska, závodom Žiaromat a.s. Kalinovo, partnermi sú aj Obec Kalinovo a Mesto Lučenec.

Andrea Németh Bozó
NMG Lučenec