Art Ceramics CZ

XXVI.Mezinárodné keramické sympozium Lučenec-Kalinovo, 2014

XXVI. Medzinárodné keramické sympózium

Lučenec - Kalinovo 2014

 

Ludmila Kovaříková (ČR)

Halina Krawczun (PL)

Adriena Kutaková (SK)

Zsuzsa Pannonhalmi (HU)

Novohradské múzeum a galéria

Lučenec

1. 8. - 28. 9. 2014

Vernisáž 1.8.2014 o 16,00 hod.

Kremika z neolitu

XXVI.Mezinárodné keramické sympozium Lučenec-Kalinovo, 2014

TLAČOVÁ  SPRÁVA

 
XXVI. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo 2014

Výstava výsledkov tvorivého pobytu účastníkov sympózia.

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

1. 8. - 28. 9. 2014, vernisáž dňa 1. 8. 2014 o 16,00 hod.

 
Kurátorka výstavy : Andrea Németh Bozó

 

     Medzinárodné keramické sympózium je najstarším nepretržite fungujúcim sympóziom na Slovensku. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci ho organizuje od roku 1989 v spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou – Združením keramikov Slovenska, Mestom Lučenec, závodom Žiaromat, a.s. Kalinovo a obcou Kalinovo. Podujatie je výnimočné pre neateliérové továrenské podmienky a pre možnosť vypaľovať diela vo veľkokapacitných peciach. Žiaruvzdorný materiál - šamot je pre autorov výzvou, inšpiráciou, ponúka priestor na experimentovanie a objavovanie nových technologických možností. Vznikajú monumentálne umelecké diela, ale i krehké malé artefakty. 

     Výsledky tvorivého pobytu účastníkov sympózia sú každoročne prezentované na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie. Na jeho XXVI. ročníku svoje diela predstavia :

Ludmila Kovaříková z Českej republiky, Halina Krawczun z Poľska, Zsuzsa Pannonhalmi z Maďarska a Adriena Kutaková zo Slovenska.