Art Ceramics CZ

XXV.Mezinárodné keramické sympozium Lučenec-Kalinovo, 2013

XXV. Medzinárodné keramické sympózium

Lučenec - Kalinovo 2013

Šárka Radová (ČR)

Anna Horváthová (SK)

Gabriela Luptáková (SK)

Ivica Vidrová (SK)

Novohradské múzeum a galéria

Lučenec

8. 8. - 29. 9. 2013

Vernisáž 8. 8. 2013 o 16,30 hod.

Kremika z neolitu

XXV.Mezinárodné keramické sympozium Lučenec-Kalinovo, 2013

TLAČOVÁ  SPRÁVA  O VÝSTAVE

     V dňoch 8. 8. - 29. 9. 2013 sa v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci uskutoční výstava výsledkov tvorivého pobytu účastníkov XXV. Medzinárodného keramického sympózia Lučenec - Kalinovo 2013. Je najstarším nepretržite fungujúcim sympóziom na Slovensku. Naša inštitúcia ho organizuje od roku 1989 v spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou – Združením keramikov Slovenska, Mestom Lučenec, obcou Kalinovo a závodom Žiaromat, a.s. Kalinovo. Je výnimočné pre neateliérové továrenské podmienky, využívanie miestneho žiaruvzdorného materiálu - šamotu a možnosť vypaľovania vzniknutých diel vo veľkokapacitných peciach.

     Na jeho XXV. ročníku budú prezentované diela umelcov : Šárka Radová z Českej republiky, Anna Horváthová, Gabriela Luptáková a Ivica Vidrová zo Slovenska.

     Podujatie sa koná pod záštitou predsedu BBSK  Ing. Vladimíra Maňku.

Kurátor výstavy : PhDr. Štefan Oriško, CSc.