Art Ceramics CZ

XXIX. Medzinárodne sympozium keramiky 2017, Lučenec - Kalinovo, SK

XXIX. Medzinárodne sympozium keramiky 2017

Novohradské muzeum a galeria

Lučenec - Kalinovo, SK

9.8. - 17.9.2017

Vernisáž se koná 3. srpna v 16,30 h. Kurátorka  výstavy Andrea Németh Bozó.

Anna Horváthová (SK)

Gabriela Luptáková (SK)

Lucia Lizáková (SK)

Šárka Radová (CZ)
Kremika z neolitu

XXIX. Medzinárodne sympozium keramiky 2017, Lučenec - Kalinovo, SK

TLAČOVÁ SPRÁVA
29. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2017 – výstava
Vernisáž: 3. 8. 2017, o 16.30
Trvanie výstavy: 3. 8. – 17. 9. 2017
Miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Kubínyiho nám. 3
Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo je najstaršie nepretržite
fungujúce sympózium na Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu, ktoré je na
domácej pôde jedinečné svojho charakteru. Zohráva dôležitú úlohu vo výtvarnom
umeleckom dianí, keďže prispieva k rozvinutiu umeleckej keramiky na Slovensku
a posilňuje jej postavenie medzi ostatnými výtvarnými médiami. Novohradské múzeum a
galéria v Lučenci od roku 1989 pravidelne usporadúva toto podujatie v spolupráci so SVU
– Združením keramikov Slovenska a závodom Žiaromat a.s. Kalinovo, ďalšími partnermi
sú Mesto Lučenec a Obec Kalinovo. Umelci tvoria v neateliérových podmienkach závodu,
a tak môžu využiť jedinečné možnosti v tvorbe, ktoré im poskytuje závod Žiaromat a.s.
Kalinovo, akým je kvalitná hlina – šamot, technické vybavenie – možnosť vypaľovania aj
veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach závodu.
Účastníkmi 29. ročníka sympózia sú Anna Horváthová, Gabriela Luptáková a Lucia
Lizáková zo Slovenska a Šárka Radová z Čiech. Výsledky tvorivého pobytu
predstavujeme na výstave, ktorá sa otvorí 3. augusta o 16.30 v priestoroch
Novohradského múzea a galérie. Všetky štyri autorky boli už v minulosti účastníčkami na
tomto sympóziu a svoje diela vytvárajú s istým a už vyzretým rukopisom, či už
v modelovaní plastík, sochárskych prác, alebo vytváraní keramických obrazov, reliéfov.
Popri továrenských podmienok a vypaľovaní vo veľkokapacitných peciach na
aktuálnom ročníku pribudla keramikom možnosť dotvárania keramických diel technikou
raku. Zákulisie tvorivého pobytu sa na chvíľu otvorilo aj verejnosti v rámci podujatí
projektu Dni keramiky 2017, ktoré v NMG prebehli v dňoch 21.-24.7.2017. Návštevníci
mali možnosť popri zaujímavých programoch nahliadnuť aj do tvorivej práce keramičiek
a pozrieť si ukážku glazovania a vypaľovania v modernej raku peci, ktorú inštitúcia získala
z verejných zdrojov od Fondu na podporu umenia.
Časť vytvorených diel obohatí zbierku umeleckej keramiky Novohradského múzea
a galérie, ktorá mapuje súčasnú keramickú tvorbu od prvých ročníkov sympózia.