Art Ceramics CZ

Výběr z Medzinárodního keramického sympózia v Lučenci, Hódmezővásárhely, HU

Výběr z Medzinárodního keramického sympózia v Lučenci

ul. Nagy Sándor 9.

Hódmezővásárhely, HU

18.5. - 8.7.2016

Vernisáž výstavy: 17.5.2016 od 17.00 v Keramickom centre.

Kremika z neolitu

Výběr z Medzinárodního keramického sympózia v Lučenci, Hódmezővásárhely, HU

András ANTAL (HU) / Alena BUREŠOVÁ (CZ) / Ilona CSEMÁN (HU) / Andrea ČEPIŠŠÁKOVÁ (SK) / Lýdia ČEPKOVÁ(SK) / L. FABIÁNOVÁ–STRASSNEROVÁ (SK) / Renate HAHN (D) / Ilja HOLEŠOVSKÝ (SK) / Anna HORVÁTHOVÁ (SK) / Jozef JANKOVIČ (SK) / Jong–Sook KANG (KR) / Ludmila KOVÁŘÍKOVÁ (CZ) / Halina KRAWCZUN (PL–HU) / Alan KURYLO (FR) / Adriena KUTAKOVÁ (SK) / Gabriela LUPTÁKOVÁ (SK) / MITRÍKOVÁ (SK)–DEMJANOVIČ (SK) / Tomasz NIEDZIOŁKA (PL) / Zsuzsa PANNONHALMI (HU) / Šárka RADOVÁ (CZ) / Božena SACHARCZUK (PL) / Imre SCHRAMMEL (HU) / Eva SRNÍKOVÁ (SK) / Jozef SUŠIENKA (SK) / Jordan STOJANOV (BG) /Jaroslava ŠICKOVÁ (SK) / Ivica VIDROVÁ (SK) /Jindra VIKOVÁ (CZ)

Medzinárodné keramické sympózium Lučenec
– keramika zo zbierok Novohradského múzea a galérie
MEDZINÁRODNÉ KERAMICKÉ SYMPÓZIUM v Lučenci je jedinečným
podujatím svojho charakteru na Slovensku, ktoré sa usporadúva pravidelne
od roku 1989. Novohradské múzeum a galéria ho organizuje v spolupráci
so Slovenskou výtvarnou úniou – Združením keramikov na Slovensku a
závodom Žiaromat a.s. Kalinovo, ďalšími partnermi sú Mesto Lučenec a
Obec Kalinovo. Cieľom organizovania sympózia bolo uskutočniť keramické
stretnutia aj v slovenských podmienkach. Pri zrode sympózia zohrávali
dôležitú úlohu aj miestne danosti regiónu, a to najmä bohaté surovinové
náleziská, vďaka ktorým sa v 20. storočí rozvinul keramický priemysel v
Novohrade. V začiatkoch sympózia v Lučenci a v okolí ešte fungovalo viacero
keramických závodov, z ktorých väčšina sa zapojila do prvých ročníkov:
Kamenina Tomášovce (továreň na kanalizačné rúry), Novoker Vidiná (závod na
obkladačky), Slovenské magnezitové závody Kalinovo (neskoršie Žiaromat a.s.
Kalinovo), tehelňa Engineering v Lučenci a tiež skláreň v Zlatne. Po zaniknutí
spomenutých tovární sa od roku 1994 sympózium uskutočňuje jedine v závode
na žiaruvzdorné materiály Žiaromat a.s. Kalinovo, ktorý umelcom poskytuje
priestor, technické vybavenie a špeciálnu hlinu – kvalitný šamot. Na sympóziu
sa do roku 2015 zúčastnilo 115 výtvarníkov zo Slovenska a z iných kútov sveta
(z Česka, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Holandska, Poľska, Litvy, Lotyšska,
Belgicka, Francúzska, Bulharska, Írska, Turecka, Izraelu, USA, Argentíny,
Kórei). Umelci vytvárajú svoje diela v neateliérových podmienkach závodu.
Žiaruvzdorný materiál – šamot, továrenské prostredie (v ktorom sa nachádza
aj monumentálna, fascinujúca historická kruhová pec) – je pre autorov výzvou,
inšpiráciou, ponúka priestor na experimentovanie a objavovanie nových
technologických možností.
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci disponuje bohatou a jedinečnou
zbierkou súčasnej umeleckej keramiky na Slovensku . Na tejto výstave
predstavíme reprezentatívny výber z roka na rok rozširujúcej sa zbierky a
zároveň aj prierez keramickej tvorby posledných desaťročí. Výstavu dopĺňa
historická keramika z Novohradu: keramika z obydlí a pohrebísk ľudu pilinskej
a kyjatickej kultúry z doby bronzovej, pre región charakteristická stredoveká
biela keramika, ľudová hrnčina, ktorá bola vytvorená rukami slávnych
haličských hrnčiarov. Nemohli sme vynechať ani meno Gézu Gorku, ktorý
pôsobil v Lučenci v rokoch druhej svetovej vojny (1943 – 1945), kde zriadil
keramickú dielňu v rámci Novohradského palócskeho domáceho priemyslu.
Jeho produkty boli obľúbené aj v Lučenci. Prezentovaný výber teda predstavuje
súčasnú keramickú tvorbu, pričom dáva nahliadnuť aj do histórie keramiky v
Novohrade od bronzovej doby po súčasnosť.