Art Ceramics CZ

VIZITÁCIÓ – V4 – VIZITÁCIA, výsledky sympozií v Hódmezővásárhely

VIZITÁCIA – V4 – VIZITÁCIÓ

András Antal / Ilona Benkő / Ilona Csemán / Györgyi Kerezsi / Tímea Nemes / Zsuzsa Pannonhalmi / Imre Schrammel / Zsolt József Simon / Károly Szekeres / Helena Hlušičková /Lenka Holíková /Krawczun Halina /Adriena Kutaková / Gabriela Luptáková / Ivica Vidrová / Juraj Vojčiak

Kamennej sále v priestoroch Umelky

Dostojevského rad č.2

Bratislava

 

Vernisáž se koná 04.08.2014 o 17.00 hod.

 

Kremika z neolitu

VIZITÁCIÓ – V4 – VIZITÁCIA, výsledky sympozií v Hódmezővásárhely

NADÁCIA KERAMICKEJ TVORBY VINCE WARTHU (Hódmezővásárhely, Nagy Sándor u. 9., Maďarská Republika) a SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ ÚNIA (Dostojevského rad č.2, Bratislava)

Vás a Vašich priateľov srdečne pozýva na otvorenie výstavy

VIZITÁCIA – V4 – VIZITÁCIÓ

dňa 04.08.2014 o 17.00 hod.

v Kamennej sále v priestoroch Umelky, Dostojevského rad č.2, Bratislava

Výstavu predstavia:

ZSUZSA PANNONHALMI, výtvarníčka a riaditeľka Medzinárodného Keramického Centra v Hódmezővásárhelyi.

ANDREA NÉMETH BOZÓ, historička umenia, pracovníčka Novohradského múzea a galérie v Lučenci.

Výstavu otvorí:

ISTVÁN ALMÁSI, primátor mesta Hódmezővásárhely

Na výstave prezentované diela vznikli v priebehu posledných rokov na Medzinárodných sympóziách v Hódmezővásárhelyi.

Výtvarníci krajín V4 spoločne vystavovali už viac krát:

„Bez hraníc“ - v priestoroch Monoštorskej pevnosti v Komárom, „3/3/3” – v priestoroch Ministerstva kultúry Českej republiky v Prahe, Múzeum umenia mesta Győr.

Táto výstava nám predstaví tie technické a technologigké možnosti, ktoré sú k dispozícií výtvarníkom v Medzinárodnom keramickom centre. Nadanie a schopnosti výtvarníka určujú, ako využije možnosti, získané vedomosti pri realizovaní svojich diel, a ako ich vie zúročiť aj v budúcnosti. Ďakujeme výtvarníčke Adriene Kutakovej za pomoc pri zrealizovaní tejto výstavy.