Art Ceramics CZ

VČERAJŠOK DNES, Mestké vlastivedne muzeum, Fiľakovo, SK

VČERAJŠOK DNES

keramika s  historickou tematikou zo zbierok NMG Lučenec.

Mestké vlastivedne muzeum

Fiľakovo, SK

Od 21.5.2016.

Kremika z neolitu

VČERAJŠOK DNES, Mestké vlastivedne muzeum, Fiľakovo, SK

Na výstave sa prezentuje výber z modernej keramickej tvorby s historickou tematikou. Diela umelcov Medzinárodného keramického sympózia Lučenec – Kalinovo predstavia zaujímavý, svojský pohľad na históriu, zhmotnenú v moderných tvaroch. Kurátorkou výstavy je Andrea Németh Bozó. Exponáty pochádzajú zo zbierok
Novohradského múzea a galérie v Lučenci.