Art Ceramics CZ

Premeny zeme / Keramika zo zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci, SK

Premeny zeme / Keramika zo zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci
(výber diel z Medzinárodného keramického sympózia, ktoré NMG v Lučenci usporadúva od roku 1989)

Suterén a Malá výstavná sieň

Hlavná 53

Šarišská galéria v Prešove

17.12.2015 - 28.2. 2016

Vernisáž se koná 17.12.2015 od 16:00.


 

Kremika z neolitu

Premeny zeme / Keramika zo zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci, SK

András ANTAL (HU) / Igor BALGAVÝ (SK) / Kieran BEHAN (IE) /Alena BUREŠOVÁ (CZ) / Sevim ÇIZER (TR) / Ilona CSEMÁN (HU) / Andrea ČEPIŠŠÁKOVÁ (SK) / Lýdia ČEPKOVÁ (SK) / Lucia FABIÁNOVÁ-STRASSNEROVÁ (SK) / Renate HAHN (D) /Joanna HAIR (FR) / Helena HLUŠIČKOVÁ (CZ) / Ilja HOLEŠOVSKÝ (SK) / Anna HORVÁTHOVÁ (SK) / Viera IGRICIOVÁ (SK) / Jong-Sook KANG (KR) / Stanislava KAVANOVÁ (CZ) / Rina KIMCHE (IL) / Ludmila KOVÁŘÍKOVÁ (CZ) / Halina KRAWCZUN (PL – HU) / Alan KURYLO (FR) / Adriena KUTAKOVÁ (SK) / Oľga LEHMDENOVÁ (SK) / Gabriela LUPTÁKOVÁ (SK) / Ivica MARKOVIČOVÁ (SK) / Jarmila MITRÍKOVÁ (SK) -  Dávid DEMJANOVIČ (SK) / Tomasz NIEDZIOŁKA (PL) / Markéta NOVÁKOVÁ (CZ) / Jeanne OPGENHAFFEN (BE) / Vladimír ORAVEC (SK) / Gürdal H. ÖZÇALIK (TR) / Ambroz PAJDLHAUSER (SK) / Zsuzsa PANNONHALMI (HU) / Šárka RADOVÁ (CZ) / Mária RUDAVSKÁ (SK) / Božena SACHARCZUK (PL) / Imre SCHRAMMEL (HU) / Eva SRNÍKOVÁ (SK) / Jozef SUŠIENKA (SK) / Jordan STOJANOV (BG ) / Peter STRASSNER (SK) / Jaroslava ŠICKOVÁ (SK) / Markéta ŠKOPKOVÁ (CZ) / Imrich VANEK (SK) / Ivica VIDROVÁ (SK) / Jindra VIKOVÁ (CZ)


 

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci disponuje bohatou a jedinečnou zbierkou súčasnej umeleckej keramiky. Táto kolekcia vznikala vďaka organizovaniu Medzinárodného keramického sympózia v Lučenci, ktoré inštitúcia pravidelne usporadúva od roku 1989 v spolupráci so Združením keramikov na Slovensku a závodom Žiaromat a.s. Kalinovo (v začiatočných ročníkoch sa zapojili aj iné závody v okolí Lučenca). Na keramickom sympóziu sa doteraz vystriedalo viac než 115 výtvarníkov zo Slovenska a zahraničia, medzi ktorými bolo mnoho významných osobností tohto výtvarného odvetvia. Ich diela každoročne rozširujú zbierku súčasnej keramiky v NMG, ktorá mapuje vývoj keramickej tvorby 
posledných desaťročí doma a v zahraničí.Výstava „Premeny zeme / Keramika zo zbierok Novohradského múzea a galérie“ prezentuje výber diel účastníkov keramického sympózia od počiatočných ročníkov až po súčasnosť a predstavuje rôzne trendy a širokú škálu umeleckých prístupov. Autori často kombinujú vlastnú tvorbu s prvkami priemyselnej výroby závodu, v ktorom tvorili, alebo ich továrenské prostredie iným spôsobom inšpirovalo. Vytvorené diela možno zaradiť do kategórie úžitkového umenia i voľnej tvorby, mnohé z nich však prepájajú obe kategórie a obohacujú tradične chápanú keramiku o nové významy.

Andrea Németh-Bozó, historička umenia NMG Lučenec