Art Ceramics CZ

27.Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 2016

27.Mezinárodní keramické sympozium Bechyně 2016

25. června – 19. srpna
V roce, kdy slaví toto nejdéle kontinuálně fungující sympozium v Evropě padesáté výročí svého založení (1966), bylo osloveno dalších osm umělců z Evropy a zámoří, aby se i oni zařadili mezi téměř 380 předchozích účastníků této ojedinělé akce. Po dvanácti sympoziích uvítáme na keramickém sympoziu umělce z Francie, letos Frederica Pagace. V Česku rád a často vystavuje polský sochař a keramik Tomasz Niedziółka. Nyní je možné jeho práce zhlédnout na Letní keramické plastice v Roztokách u Prahy. Letošní sympozium keramiky již tradičně navštíví umělec z rakouské výtvarné scény. Franz Tišek, kterému rovněž není české prostředí neznámé – spolupracuje opakovaně na několika sympoziích PROUDĚNÍ v severočeských Řehlovicích. Po deseti letech se bechyňského sympozia účastní také zástupce umělců z Německa. Po legendární Antje Scharfe přijede Aino Nebel. Zaoceánské státy bude zastupovat Kyle Triplett z USA.
Z České republiky přijali pozvání dva absolventi místní Střední uměleckoprůmyslové školy sochařka a pedagožka Jana Krejzová a vizuální umělec a sochař Vladimír Uhlík. Třetí domácí zástupkyní je vycházející hvězda nejen české keramické scény Eva Pelechová.
Umělcům poskytne zázemí ateliérů Střední uměleckoprůmyslová škola v Bechyni, jak je u sympozia zvykem. Vynikající technickou podporu opět zajišťuje výrobce sanitárních výrobků JIKA. Po sympoziu v roce 2014, zaměřeného na design sanitárních výrobků, se organizátoři navrací k volnému sochařskému zaměření. Téma společné pro toto sympozium vykrystalizuje v průběhu tvorby umělců, pro něž je spojujícím motivem experiment a propojování média keramické hmoty s dalšími výtvarnými tendencemi – od malby, kresby, práci s videem, instalaci až po site specific. V jejich tvorbě překračuje využití „keramiky“ běžnou hranici vnímání tohoto tradičního materiálu.
Práce vzešlé z 27. Mezinárodního keramického sympozia budou k vidění na tradiční pracovní výstavě ve školní „Galerii na chodbě“ dne 19. srpna 2016 od 13 hodin. S výsledky čtyřtýdenního tvůrčího úsilí se diváci mohou seznámit rovněž v Praze a budou putovat po dalších místech České republiky.
Sbírka děl vytvořených na všech předcházejících sympoziích je uložena v Mezinárodním muzeu keramiky Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, která také na akci spolupracuje společně s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze. UPM uchovává výběr ze sympozií ve sbírce současné světové a tuzemské keramiky, s vědomím významu děl a jejich vysoké kvality, kterou se podařilo za uplynulé půl století shromáždit.
Organizátor: Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s
Odborná spolupráce: Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Finanční podpora: Fond Kultury a Jihočeský kraj
Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s
Písecká 203
391 65 Bechyně
W) sympozium-bechyne.com
FB) International symposium of ceramics Bechyně
E) jiri.hlusicka@email.cz, petr@atelier-design.cz
M) +420 606 730 077