Art Ceramics CZ

23. Medzinárodné sympózium umeleckého šperku v Kremnici

23. Medzinárodné sympózium umeleckého šperku v Kremnici 2017

Výstavný kabinet numizmatickej expozície Rub a líc peňazí
NBS Múzeum mincí a medailí Kremnica
Štefánikovo nám. 10/19
Kremnica, SK

28. 7.- 1. 9. 2017
Vernisáž se koná 27. 7. 2017 od 16.00 hodin.
Kurátorka: Mária Hriešik Nepšinská
Denne okrem pondelka 8.30 – 13.00 14.00 – 17.30
Projekt organizovaný Združením šperkárov AURA z verejných zdrojov podporili Fond na
podporu umenia a Fond výtvarných umení.
Kremika z neolitu

23. Medzinárodné sympózium umeleckého šperku v Kremnici

Medzinárodné sympózium umeleckého šperku v Kremnici
Tlačová správa: Kremnica (19.7.2017) 23. ročník Mezinárodného sympózia umeleckého
šperku, ktoré v Kremnici od roku 1990 organizuje Združenie šperkárov AURA, tento rok
privíta domácich aj zahraničných šperkárov rôzneho generačného spektra.
Kremnica je už tradične v letných mesiacoch miestom stretnutí autorov, ktorí sa zaoberajú
výtvarným šperkom a priestor na tvorivú prácu nachádzajú v zlatníckej dielni Súkromnej
školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici. V rámci 23. ročníka podujatia predstavia svoje
autorské koncepty, realizácie solitérov i kolekcií výtvarníci medzinárodného zloženia:
portugalská autorka Carla Castiajo, renomovaná česká šperkárka Ludmila Šikolová, česká
keramická výtvarníčka Markéta Nováková tvoriaca v tandeme so slovenským autorom
Timotejom Blažekom, šperkárka Neža Žehelj zo slovinskej Ljubljany a zo Slovenska
výtvarníčka Slavomíra Ondrušová a dizajnérky šperkov Veronika Uhrecká a Eva Hegedűsová.
Okrem autorských námetov a tradične spracovávanej témy vychádzajúcej z Genia Loci
historického mesta Kremnica či vytvorenia spoločného šperku, výtvarníci v šperkoch reagujú
aj na špeciálny lajtmotív aktuálneho ročníka sympózia – Poklady zeme. Výsledky
šperkárskeho sympózia budú do začiatku septembra prezentované v numizmatickej expozícii
NBS-Múzeum mincí a medailí Kremnica.