Art Ceramics CZ

14. MEZINÁRODNÍ HRNKOVÉ SYMPOZIUM 2017

14. MEZINÁRODNÍ HRNKOVÉ SYMPOZIUM 2017

„Tradice a možnosti 2017“
12. – 22. června 2017

 
Závazné podmínky pro účastníky sympozia:

www.symposium.porcelan.cz/cz/hrnkove-sympozium/prihlaska-1/

Podmínkou účasti na sympoziu je navrhnout a vyrobit  3 tvary hrnků v počtu max. 3 různých dekorů. Žádáme Vás o zaslání výkresů na tvary hrnků pro výrobu modelu těla hrnku a to do termínu 28. 02. 2017

Tvary hrnků mohou být zatáčeny do forem, nebo lité (zde dodat i model). Velikost ani tvary hrnků nejsou stanoveny, ale jsou omezeny obvyklou technologií výroby. Podmínkou však je, opatřit hrnek ouškem (úchytkou) – přivést si vlastní formy.

V příloze Vám posíláme výkresy kroužků pro největší možné tvary k zatáčení do forem, které Vám budou nápomocny při vytváření Vašich navrhovaných modelů tak, abychom je mohli realizovat na námi používaném zařízení. Při realizaci Vašich návrhů je možné, taktéž využít techniku lití.

Prosíme zároveň o dodržení základních definic a sice:

formu č.5                         

-          výška max.110 mm

-          šířka max. 120 mm

-          síla střepu min. 4 mm

-          min. jedno ouško

formu č.3                          

-           výška max. 135 mm

-           šířka max. 110 mm

-           síla střepu min. 4 mm

-           min. jedno ouško

Modely musí být vyrobeny ve velikosti za syrova, je tedy nutné počítat s příslušným smrštěním po výpalu, což činí 13 - 14%. K dekoraci Vám budou poskytnuty barevné archy obtisků, podglazurové a nadglazurové barvy.

Upozorňujeme předem na skutečnost, že se jedná o hrnkové sympozium a tudíž by Vaše výrobky měly odpovídat tomuto názvu. Šálky a různé mističky nebudeme moci zařadit mezi exponáty tohoto již tradičního a pro nás zajímavého sympozia.    

Každý výtvarník má možnost si připravit modely i další technickou přípravu před zahájením sympozia.

Podpis, který výtvarník zašle spolu s přihláškou na křídovém papíře, bude sloužit na doplnění spodní značky výrobků :                            

SYMPO Dubí 2017: (podpis autora) 

Práva účastníků sympozia:

 Každý účastník má práva vycházející ze všeobecných ustanovení, tj. na bezplatné ubytování, stravování (snídaně a oběd), na technickou pomoc, vlastní pracoviště, šatnovou skříňku a pracovní dobu (7.00 – 19.00 hod.). Dále k využívání všech výrobních prostředků, technických zařízení a dekoračních pomůcek. Každý účastník může v průběhu sympozia vyrobit 90 ks hrnků a to včetně dekorů, tyto bezplatně odvést mimo vybraných 9 ks hrnků určených pro výstavu a vernisáž.

Vybraných devět výrobků bude použito pro účely výstavy, vernisáže, která se uskuteční v Regionálním muzeu v Teplicích a to 22. 06. 2017. Tato vybraná výtvarná díla budou trvalým majetkem Českého porcelánu, akciová společnost, který jejich část použije k prodeji formou aukcí na krytí nákladů spojených s konáním této akce.

1.)        Výběr výtvarníků bude proveden prezidiem sympozia na základě zaslané přihlášky 
a náležitostí v ní uvedených. Rozhodnutí prezidia, které bude při velkém počtu přihlášených provádět výběr, obdržíte nejpozději do 31. 03. 2017

2)         Účastnický poplatek 200,- Euro  hradí každý výtvarník v den příjezdu. Z poplatku bude hrazeno ubytování, stravování - dvě jídla denně (snídaně a oběd ) mimo sobotu a neděli. Materiál  pro 90 ks výtvarných děl včetně výpalu a technické asistence - viz práva účastníků.

3)         Český porcelán a.s. Vám nabízí možnost odkoupení výrobních forem vámi navrhnutých hrnků.

Pokud Vám vyhovují výše uvedené podmínky, zašlete prosím přiloženou přihlášku zpět do 28. 02. 2017 na adresu společnosti.

                                              

S přáním hezkého dne

Petra Zajanová

Tajemník prezidia sympozia

14. mezinárodní hrnkového sympozia

Tradice a možnosti 2017