Art Ceramics CZ

13. mezinárodní sympozium malby pod glazuru, klášter Osek

13. mezinárodní sympozium malby pod glazuru 2016

13. - 22. 06. 2016

Dubí u Teplic

Vernisáž výsledků se koná 22.6. 2016 od 15.30 v cisterciáckém klášteře v Oseku. Výstava se koná pod záštitou FUD UJEP.

23.6. - 27.7.2016

Výstava je přístupná průvodcem z ITC Osek, každou půlhodinu, mimo čas polední přestávky.
Platba 20 Kč na osobu, děti do 140 cm ZDARMA

Kremika z neolitu

13. mezinárodní sympozium malby pod glazuru, klášter Osek